Po prawej widać sień, w której można zostawić buty.